Betongarbeten

Anlita oss för betongarbeten

Vi på Bygg och Husproduktion har stor erfarenhet och kunskap vad gäller betongarbeten. Det är allt från villagrunder och gjutningar till formning och armering. Vi åtar oss uppdrag för både nya betongarbeten och reparationer av befintlig betong.  Har du ett större projekt kan du dessutom anlita oss för totalentreprenad, från grund till färdig byggnation.  Vi samarbetar med en mängd olika underentreprenörer för att kunna leverera ett komplett slutresultat som du är nöjd med. För oss handlar det inte bara om att leverera ett bra resultat, det måste dessutom vara hållbart och uppfylla dina förväntningar. Betongarbeten kräver expertis för att hålla och vi kan garantera att vi har den expertisen!